Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SREBRNEUPOMINKI.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.srebrneupominki.pl prowadzony jest przez firmę

FIRMA JUBILERSKA WOJCIECH MASZK

ul. Jakuba Wejhera 5

83-400 Kościerzyna

tel. 697-718-645

srebrneupominki@o2.pl

NIP: 5910007728

REGON: 190506798

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupują-cego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.srebrneupominki.pl

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi trzy dni.

4. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w sklepie stacjonarnym FIRMY JUBILERSKEJ WOJCIECH MASZK.

5. Rzeczywiste  kolory kamieni użytych do produkcji biżuterii w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie od tych opublikowanych w sklepie internetowym. Spowodowane to może być możliwościami technicznymi ekranów, na których nasz sklep jest wyświetlany.  

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

    • płatność za pobraniem,

    • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedającego, numer konta:

   74 8328 0007 2001 0011 5469 0001

  • płatność online drogą elektroniczną przeprowadzane przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
  • płatność za zakupy i odbiór biżuterii w stoisku firmy

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

     • dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

     • dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską.

  • dostarczenie Produktów przez Paczkomaty InPost na adres skrytek pocztowych pozwalających odbierać przesyłki 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu w dogodnej lokalizacji

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości Zamówienia. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

6. Zamówione produkty wysyłane są następnego dnia roboczego od dnia potwierdzenia zamówienia (za pobraniem) lub zaksięgowaniu pieniędzy na koncie (przelew bankowy).

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zwracany towar musi być w stanie niezmiennym tj. towar musi być w oryginalnym opakowaniu z kompletną jego zawartością, paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, oraz nie będzie nosił jakich-kolwiek śladów używania, przeróbek itp.

2. Koszty przesyłek poniesione przez Klienta nie są zwracane.

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia, na adres: ul. Jakuba Wejhera 5, 83-400 Kościerzyna

4. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki Produktu ponosi Kupujący.

6. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień oraz jakości sprzętu fotograficznego i komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i dokładnych danych przy dokonywaniu zakupu towarów i rejestracji kont użytkowników. Zarejestrowany klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zmianie tych danych.

2. Strony uzgadniają, że kupujący, jeżeli jest osobą fizyczną, jest zobowiązany podać sprzedającemu w zamówieniu swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym kod pocztowy, numer telefonu i adresu e-mail.

3. Strony zgadzają się, że kupujący, jeżeli jest osobą prawną, jest zobowiązany podać sprzedającemu w zamówieniu nazwę handlową, adres, w tym kod pocztowy,  NIP, numer telefonu i adres e-mail.

4. Dane osobowe kupującego wprowadzone podczas rejestracji konta użytkownika w sklepie chronione są ustawą nr 122/2013 w sprawie ochrony danych osobowych i zmian niektórych ustaw, ze zmianami, i przetwarzanych przez sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień i do celów marketingowych.

5. Wszystkie dane dotyczące zakupów, reklamacji i innych działań kupującego w sklepie sprzedawcy są poufne i podlegają tym samym zasadom bezpieczeństwa, co dane osobowe. Wszelkie dane uzyskane przez sprzedającego są chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem i nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem firm świadczących usługi spedycyjne i płatnicze, które otrzymują jedynie niezbędne minimum informacji niezbędne do sprawnego dostarczenia określonego zamówienia. Wszystkie dane służą wyłącznie jakości usług sprzedawcy.

6. Kupujący udziela sprzedawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych kupującego zgodnie z powyższym paragrafem niniejszych warunków handlowych na czas określony. Po spełnieniu celu przetwarzania sprzedawca natychmiast zabezpieczy likwidację danych osobowych kupującego. Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. Zgoda wygasa w ciągu jednego miesiąca od otrzymania decyzji o cofnięciu zgody przez kupującego na rzecz sprzedającego.

7. Sprzedawca oświadcza, że w celach innych niż określone w niniejszych warunkach sprzedaży i reklamacji, zawsze gromadzi dane osobowe za zgodą kupującego i jednocześnie zapewnia, że takie dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z celem, dla którego zostały zgromadzone i nie będzie ich łączyć z danymi osobowymi uzyskanymi w celu realizacji umowy kupna.

8. Podczas tworzenia konta użytkownika kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez sprzedawcę jego nazwiska i adresu e-mail w celu przesyłania informacji na temat rabatów, nowości i innych działań marketingowych. W każdym wysłanym e-mailu kupujący mogą znaleźć instrukcje, jak po prostu zabronić sprzedawcy wysyłania tych e-maili i biuletynów.

9. Kupujący ma prawo w każdej chwili wysłać pisemnie do sprzedawcy: zmiany lub uzupełnienia danych osobowych, a także wniosek o likwidację danych osobowych przekazanych sprzedawcy.

10. Kupujący, korzystając ze sklepu internetowego sprzedawcy, zgadzają się z powyższymi zasadami oraz gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Zdjęcia publikowane w serwisie www.srebrneupominki.pl są własnością "WWW.SREBRNEUPOMINKI.PL" kopiowanie i publikowanie ich w innych serwisach internetowych jest niedozwolone.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl